Bondestenalder (Neolitikum) Neolithikum Neolithic-period

Flemming Bau

©Flemming Bau, Bakkehegnet 17, 8210 Aarhus V, Danmark