Middelalder Mittelalter Middle-Age

Flemming Bau

Produktion af teglsten ca 1250 – Backsteinherstellung um 1250 – Brick making about 1250
Teglbyggeri ca 1250 – Bauen mit Backstein, um 1250 – Building with Bricks about 1250
Slavisk borg o. 1000 – Slawischen Burg um 1000 – Slavic castle about 1000
Drejer fra en slavisk borg – Slawischen Drechler – A slavic turner
Spinding med håndten, fra slavisk borg – Spinnen, slawischen Burg – Spinning, slavic castle
Middelalder-markedsplads ca 1450 – Mittelalter-Marktplatz um 1450 – Middle Age market about 1450
Kirkebyggeri med stenkvadre, ca 1250 – Eine Kirche wird gebaut, um 1250 – Building of a Church about 1250
Tømmerhugst ved slavisk borg o. 970 – Baumfällen beim Slawischen Burg um 970 – Treefelling , a slavic castle about 970
Kalø Slot, rekonstruktion, v. Rønde, Jylland – Kalø Schloß, Rekonstruktion, im Nähe Rønde, Jütland – Kalø castle, reconstruction, near Rønde, Jutland
Danevirke, Valdemarsmuren – Danewerk, Valdemarsmauer – Danewerk, Valdemarswall
Klokkestøbning, ca. 1100 – Glockenguß um 1100 – Bell-casting about 1100
Klokkestøbning 2, ca. 1100 – Glockenguß 2, um 1100 – Bell-casting 2, about 1100
Kastemaskine, en såkaldt blide – Wurfmaschine – Catapult
Teglstenstyper – Backsteinstypen – Bricktypes
Indtagelse af borgen Bommersheim i Hessen, år 1382 – Burg Bommersheim wird zerstört 1382, Hessen – The castle Bommersheim was destroyed 1382, Hessen, Germany
Ged og gæs – Ziege und Gänse – Goat and geese
Middelalderportrætter, Schleswiger Dom – Porträte, Schleswiger Dom – Portraits, Schleswiger Dom
Hjul-lysekrone, Gottorf, Schleswig – Radleuchter, Gottorf, Schleswig – Wheelchandelier, Gottorf, Schleswig

©Flemming Bau, Bakkehegnet 17, 8210 Aarhus V, Danmark