Vikingetid Wikingerzeit Viking-Age

Flemming Bau

Markarbejde, fra pløjning til høst – Ackerarbeit, pflügen und Ernte – Field work, from ploughing to harvest
Netfiskeri – Fischfang mit Netz – Fishing with net
Sænkning af Skuldelev-skibene i Roskilde Fjord – Versenkung des Skuldelev-Schiffes, Roskilde Fjord – Making a ship-blockage, Roskilde Fjord near Skuldelev
Pløjningsmetode i vikingetid – pflügen-Methode in Wikingerzeit – Ploughing-method
Lysterfiskeri – Speerfischer – Leister fishing
Søspærring ved Helnæs, Fyn – Seesperre, helnæs, Fyn – Sea blockage near Helnæs, Fyn
Kanhavekanalen, Samsø – Kanhave-Kanal, Samsø – Kanhave channel, Samsø
Høvdingebegravelsen i Ladby, midt i 900-tallet – Bestattungsszene Ladby, Fyn, Mitte 900 – Funeral scene, Ladby, Fyn, the middle of AD 900
Skibsdetaljer – Schiffszubehör – Ship details
Sovegemak, Osebergfund, Norge – Schlafbereich, Funde aus Oseberg, Norwegen – Bedroom, the Oseberg find, Norway
Isfiskeri – Eisangeln – Ice fishing
Flåde af vikingeskibe, Roskilde Fjord – Flotte von Wikingerschiffe gegen Roskilde Fjord – Fleet of wikingships, Roskilde Fjord
Forsvar bag søspærring, Roskilde Fjord – Verteidigung hinter Seesperre, Roskilde Fjord – Defence behind a blockage in Roskilde Fjord
To vikingehære overfor hinanden – Wikinger-Heere – Viking armies
Angreb fra skibene – Angriff aus Schiffe – Attack from Vikingships
Landgang på flad strand – Landung auf flachen Strand – Landing at a flat beach
Kampscene – Kampfszene – Fightscene
Krigere – Ausrüstung des Krieger – Warriors
Reparation af lille vikingeskib – Schiffs-reparaturen – Vikingship, reconditioning
Kvinde ved opretstående væv, Vikingetid – Webstuhl mit Webgewichte,Wikingerzeit – Loom with loomweights in Viking Age
Træbearbejdning med økser, bor, stemmejern mm. – Holzbearbeitung – Working with wood
Fremstilling af et trug – Eine Mulde wird gehauen – Making a trough
Fremstilling af en spånæske – herstellung von einer Spanschachtel – Making a chip box
Smed ved ambolt, vikingetid – Schmiedearbeit, Wikingerzeit – Smith's work, Viking Age
En saks bliver smedet – Herstellung einer Federschere – Making a pair of scissors
Støbeproces af ligearmet spænde – Bronzeguß, zwei Spangen – Bronze smelting, two buckles
Fremstilling af en hjortetakskam – Kammherstellung – Making a comb of deerantler
Fremstilling af lerpotter – Keramikherstellung – Pottery work
Mandsdragter og kvindedragter – Männerkleidung und Frauenkleidung – Man dress and woman dress
Vikingetidens handelsskib ved Grønland – Skandinavisches Handelsschiff im Nähe Grönland – Trade ship near Herjolfsnes, Greenland, Viking Age
Vikingetidens handelsskib – Skandinavisches Handelsschiff – Trade ship from Viking Age
Okser, slæde og vogn til videretransport af handelsvarer – Weitertransport, Gehöft am Treeneufer – Shipment for landtransport, cows, sledge and cart
Perlemagere i arbejde – Herstellung von Glasperlen – Making glasbeads
Broen over Ravning Enge nær Vejle – Die brücke über Ravning Enge im Nähe Vejle – Bridge over Ravning Enge near Vejle, Jutland
Rytter med ledsageheste, Island – Reiter mit begleitpferde, Island – Horseman with accompanying horses, Iceland
Skosyning – Schuh-Herstellung – Sewing a shoe
Kvinde på stol – Frau im Stuhl – Sitting woman
Arbejdsvogn med stude – Arbeitswagen mit Ochsen – Carriage with team of oxen
Mand med hundekobbel, kendes fra Ladbygraven – Mann mit Hundekoppel (aus Ladby-Grab) – Man with dog team, known from Ladby grave
Vikinge par i stadsetøj – Mann und Frau in Staatskleider – Man and woman in sunday best
Støbning af skålspænde, Vikingetid – Bronzeguß, Wikingerzeit – Bronze smelting, Viking Age
En økse bliver smedet, vikingetid – Eine Axt wird geschmiedet, Wikingerzeit – Smith's work, Viking Age
Fremstilling af form og støbning af fibel, Vikingetid – Gußform und Gießen einer Kleeblattfibel, Wikingerzeit – Production of a brooch, Viking Age
Den vandrende håndværkers vogn – Der Wagen des Handwerker – The craftsman's carriage
Brandgrav, Lindholm Høje, v. Aalborg – Leichen-Verbrennungsszene, Lindholm Høje, Dänemark – Firetomb, Lindholm Høje, Denmark
Vadested over å – Furt und Wagen – Ford and carriage
Slæde i Sameland, vikingetid – Schlitten im Sameland, Wikinger Zeit – With sledge in Sameland, Viking Age
Vikingebosættelse i L'Anse aux Meadows, New foundland – Wikinger Siedlung im L'Anse aux Meadows, New foundland – Viking settlement in L'Anse aux Meadows, New foundland

©Flemming Bau, Bakkehegnet 17, 8210 Aarhus V, Danmark

Køstrupkvinden begraves, Fyn, Danmark – Das Frauengrab vom Køstrup, Fünen, Wikingerzeit – Womans grave, Køstrup, Viking age