Middelalder Mittelalter Middle-Age

Flemming Bau

Pigen fra Frankfurter Dom, Merovingertid ca 700 e.Kr – Das Mädchen vom Frankfurter Dom, Grab der späten Merowingerzeit – The girl from Frankfurt Cathedral, Merovingian time
Skriverstue i kloster, ca. 1000 – Schreibstube in Benediktinerkloster um 1000 – Writing room in a Benedictine monastery, about 1000
Opvarmningsanlæg (hypokaust),  kendes fra bl.a. klostre – hypokaustanlage in Mittelalter – Heatingsystem (Hypokaust) in Middle Age
Slagter ca 1300 – Schlachter um 1300 – Butcher about 1300
Gadefejer ca 1450 – Straßenfeger um 1450 – Street sweeper about 1450
Landskab med landsby, borg og by, ca. 1300 – Mittelalterdorf, Burg und Stadt, um 1300 – Middle Age village, castle and town, about 1300
Middelalderby set fra luften, ca 1450, Nordtyskland – Mittelalter-Stadt, von oben gesehen, um 1450, Norddeutschland – Middle Age town seen from the air, about 1450, North Germany
Begravelse ca. 1450 – Bestattung um 1450 – Burial-scene, about 1450
Markedsplads ca. 1450 – Marktplatz um 1450 – Market place about 1450
Produktion af teglsten ca 1250 – Backsteinherstellung um 1250 – Brick making about 1250
Teglbyggeri ca 1250 – Bauen mit Backstein, um 1250 – Building with Bricks about 1250
Slavisk borg o. 1000 – Slawischen Burg um 1000 – Slavic castle about 1000
Drejer fra en slavisk borg – Slawischen Drechler – A slavic turner
Spinding med håndten, fra slavisk borg – Spinnen, slawischen Burg – Spinning, slavic castle
Middelalder-markedsplads ca 1450 – Mittelalter-Marktplatz um 1450 – Middle Age market about 1450
Kirkebyggeri med stenkvadre, ca 1250 – Eine Kirche wird gebaut, um 1250 – Building of a Church about 1250
Tømmerhugst ved slavisk borg o. 970 – Baumfällen beim Slawischen Burg um 970 – Treefelling , a slavic castle about 970
Kalø Slot, rekonstruktion, v. Rønde, Jylland – Kalø Schloß, Rekonstruktion, im Nähe Rønde, Jütland – Kalø castle, reconstruction, near Rønde, Jutland
Danevirke, Valdemarsmuren – Danewerk, Valdemarsmauer – Danewerk, Valdemarswall
Klokkestøbning, ca. 1100 – Glockenguß um 1100 – Bell-casting about 1100
Klokkestøbning 2, ca. 1100 – Glockenguß 2, um 1100 – Bell-casting 2, about 1100
Kastemaskine, en såkaldt blide – Wurfmaschine – Catapult
Teglstenstyper – Backsteinstypen – Bricktypes
Indtagelse af borgen Bommersheim i Hessen, år 1382 – Burg Bommersheim wird zerstört 1382, Hessen – The castle Bommersheim was destroyed 1382, Hessen, Germany
Ged og gæs – Ziege und Gänse – Goat and geese
Middelalderportrætter, Schleswiger Dom – Porträte, Schleswiger Dom – Portraits, Schleswiger Dom
Hjul-lysekrone, Gottorf, Schleswig – Radleuchter, Gottorf, Schleswig – Wheelchandelier, Gottorf, Schleswig
Den slaviske borg Groß Raden, start 10-årh. – Der slawischen Groß Raden, Anfang des 10. Jhs. – Groß Raden, a slavic castle.
Middelalderlandsby med væveværksted i grubehus. Dalem, Tyskland, 11.-12.årh. – Mittelalter-Dorf, Grubenhaus mit Webstühle, Dalem, Deutschland. 11.-12. Jhr. – Middle age village with Weaving workshop. Dalem, Germany. 11.-12. century.
Landskab med landsby ca. 1320 – Mittelalterdorf um 1320 – Middle Age village about 1320
Bjergværksdrift, Altenberg, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, Middelalder 13.århundrede – Bergbausiedlung Altenberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Hochmittelalter 13.Jhr. – Mining, Altenberg in Nordrhein-Westfalen, Germany, 13. century
Ridderborgen Haneburg, 1300-tallet, Schleswig-Holstein – Haneburg, Burg eines Ritters, 14.Jhr. – Haneburg, baronial castle, 14th century
Hængelås og overfald, Middelalder – Vorhängeschloss und Überfall, Mittelalter – Padlock, Middle Age
Kistelås – Kasten Schloss – Chestlock
Hatzburg, 1300-tallet, Schleswig-Holstein – Hatzburg, Burg eines Landesherrn, 14.Jhr. – Hatzburg, 14th century
Bernt Notkes værksted, altertavlen til Aarhus Domkirke i produktion. Opstillet 1479 – Werkstatt, Bernt Notkes, Altartafel, Dom zu Aarhus, 1479 – Bernt Notkes workshop, altar to the cathedral in Aarhus in produktion, from 1479
Middelalder-bygård ved Kaupmannastretet, Trondheim, Norge, o. 1250 – Mittelalter-Stadthof bei Kaupmannastretet, Trondheim um 1250 – Middle Age-court at kaupmannastretet, Trondheim, Norway about 1250
Olav-procession ved Langstretet, Trondheim, Norge, middelalder o.1200 – Olavs-Prozession bei Langstretet, Trondheim, Norwegen, Mittelalter um 1200 – Olai-procession at Langstretet, Trondheim, Norway, Middle-Age about 1200
Korsriddere i kamp, o.1200 – Kreuzritters, um 1200 – Knights in fight, about 1200
Festmåltid, Middelalder – Bankett, Mittelalter – Banquet, Middle Age

©Flemming Bau, Bakkehegnet 17, 8210 Aarhus V, Danmark

Middelalderby, ca. 1450 – Mittelalterstadt, um 1450 – Middle-Ages town, about 1450