Vikingetid Wikingerzeit Viking-Age

Flemming Bau

Ribes håndværkerparceller nær åen, ca.725 e.Kr. – Handwerkerparzellen, Ribe um 725 n.Chr. – Craftsmen-places, Ribe AD 725
Hjemkomst fra kulde og regn, byhus i Hedeby ved Slien – Heimkehr aus Kälte und Nässe, Stadthaus in Haithabu – Homecoming from coldnes and rain, cityhouse in Haithabu
Kaupangs havnefront, Skiringssal i Norge – Hafenbereich in Kaupang, Skiringssal, Norwegen – Part of the harbour in Kaupang, Skiringssal, Norway
Hedebys havn set fra luften – Hafenbereich von oben gesehen, Haithabu – Harbour in Haithabu, arial view
Udsnit af havnen i Hedeby, Schleswig – Teil von Hafenbereich i Haithabu, Schleswig – Part of the harbour in Haithabu, Schleswig
Kaupang set fra luften, Skiringssal, Norge – Ka upang, aus der Luft betrachtet, Skiringssal, Norwegen – Kaupang, seen from the air, Skiringssal in Norway
Bæk og hovedvej i Hedeby ved Slien – Bach und Hauptweg im Haithabu – Brook and main road in Haithabu
Marked i York – Marktplatz in York – York-Market
Hedeby set fra luften, vikingebyen ved Slien – Haithabu, aus der Luft betrachtet – Haithabu, seen from the air
Kammager og købmand – Kammacher und Kaufmann – Comb-maker and merchant
Ringborgen Fyrkat v. Hobro, rekonstruktion – Fyrkat,  Wikingerburg im nähe Hobro, Rekonstruktion – Fyrkat, a viking fortress in Jutland, reconstruction
Vorbasse i vikingetid, ca 900 e.Kr. – Vorbasse in Wikingerzeit, um 900 n.Chr – Viking Age-Vorbasse,  about AD 900
Fyrkatvoldens opbygning – Fyrkat, Aufbau des Wall – Fyrkat, construction of the rampart
Vikinger i Konstantinopel – Wikinger in Konstantinopel – Vikings in Constantinople
Knarr, vikingetidens handelsskib –  Knarr, Skandinavisches Handelsschiff – Knarr, trade ship from Viking Age
Bådkammergraven, ved Hedeby, Schleswig – Bootkammergrab, Haithabu, Schleswig – Boat chamber grave, Haithabu, Schleswig
En kongelig begravelsesprocession ved anlæggelsen af "Bådkammergraven", ved Hedeby, Schleswig – Die königliche Bestattungs-Prozession, "Bootkammergrab", Haithabu, Schleswig – A royal funeralprocession, "Boat chamber grave", Haithabu, Schleswig
Det brænder! Et hus i vikingebyen Hedeby ved Slien – Es brennt! Haus in wikingerstadt Haithabu – It's burning! A house in the vikingtown Haithabu
En parcel bliver bebygget, Hedeby ved Slien – Ein Grundstück wird bebaut, Haithabu – A house is built, Haithabu
Danevirkefront, tidlig vikingetid – Danewerk-Palisade, frühe Wikingerzeit – Danewerk-palisade, early Viking Age
Gribedyrsfantasi – Greiftierphantasie – Gripping beast-fantasy
Lejrehallen med buede langvægge – Die Halle aus Lejre, Seeland – The Hall of Lejre, Zealand
Transport med handelsvarer 10./11 årh. – Transport der Waren 10./11. Jh. – Transport of goods 10th-11th century
Transport med handelsvarer 8./9. årh. – Transport der Waren 8./9. Jh. – Transport of goods 8th-9th century
Bag volden i Hedeby, klar til forsvar – Innerhalb der Wall, Verteidigung wird mobilisiert,Haithabu – Inside the rampart, mobilization, Haithabu
Grubehus fra Ribe – Grubenhaus aus Ribe – Hollow-house from Ribe
Markedsplads m. slagter mm.,Hedeby – Marktplatz mit Schlachter u.A., Haithabu – Market place with butcher, Haithabu
Ribe, markedsplads og bebyggelse, 725 e.Kr. – Ribe, Marktplatz und Hauswohnungen, 725 n.Chr. – Ribe, market place and built-up area, AD 725
Dragehoved-komposition – Drachenkopfkomposition – Dragonhead-composition
Bygning af kassebrønd, Hedeby  – Kastenbrunnen wird gebaut, Haithabu – Boxwell is build up, Haithabu
Små bygninger fra Ribe – Kleinhäuser, Ribe – Small houses from Ribe
Langhus fra Ribe by – Langhaus von Ribe – Longhouse from Ribe
Markarbejde, fra pløjning til høst – Ackerarbeit, pflügen und Ernte – Field work, from ploughing to harvest
Netfiskeri – Fischfang mit Netz – Fishing with net
Sænkning af Skuldelev-skibene i Roskilde Fjord – Versenkung des Skuldelev-Schiffes, Roskilde Fjord – Making a ship-blockage, Roskilde Fjord near Skuldelev
Forsvar bag søspærring, Roskilde Fjord – Verteidigung hinter Seesperre, Roskilde Fjord – Defence behind a blockage in Roskilde Fjord
Pløjningsmetode i vikingetid – pflügen-Methode in Wikingerzeit – Ploughing-method
Lysterfiskeri – Speerfischer – Leister fishing
Søspærring ved Helnæs, Fyn – Seesperre, helnæs, Fyn – Sea blockage near Helnæs, Fyn
Sovegemak, Osebergfund, Norge – Schlafbereich, Funde aus Oseberg, Norwegen – Bedroom, the Oseberg find, Norway
Isfiskeri – Eisangeln – Ice fishing
Kanhavekanalen, Samsø – Kanhave-Kanal, Samsø – Kanhave channel, Samsø
To vikingehære overfor hinanden – Wikinger-Heere – Viking armies
Høvdingebegravelsen i Ladby, midt i 900-tallet – Bestattungsszene Ladby, Fyn, Mitte 900 – Funeral scene, Ladby, Fyn, the middle of AD 900
Arbejdsvogn med stude – Arbeitswagen mit Ochsen – Carriage with team of oxen
Angreb fra skibene – Angriff aus Schiffe – Attack from Vikingships
Landgang på flad strand – Landung auf flachen Strand – Landing at a flat beach
Kampscene – Kampfszene – Fightscene
Krigere – Ausrüstung des Krieger – Warriors
Vikingekrigere med langbue, spyd og økse – Wikinger mit Langbogen, Speer und Axt – Wikings with Longbow, spear and axe
Reparation af lille vikingeskib – Schiffs-reparaturen – Vikingship, reconditioning
Træbearbejdning med økser, bor, stemmejern mm. – Holzbearbeitung – Working with wood
Fremstilling af et trug – Eine Mulde wird gehauen – Making a trough
Fremstilling af en spånæske – herstellung von einer Spanschachtel – Making a chip box
Smed ved ambolt, vikingetid – Schmiedearbeit, Wikingerzeit – Smith's work, Viking Age
En saks bliver smedet – Herstellung einer Federschere – Making a pair of scissors
Støbeproces af ligearmet spænde – Bronzeguß, zwei Spangen – Bronze smelting, two buckles
Fremstilling af en hjortetakskam – Kammherstellung – Making a comb of deerantler
Fremstilling af lerpotter – Keramikherstellung – Pottery work
Mandsdragter og kvindedragter – Männerkleidung und Frauenkleidung – Man dress and woman dress
Okser, slæde og vogn til videretransport af handelsvarer – Weitertransport, Gehöft am Treeneufer – Shipment for landtransport, cows, sledge and cart
Støbning af skålspænde, Vikingetid – Bronzeguß, Wikingerzeit – Bronze smelting, Viking Age
Perlemagere i arbejde – Herstellung von Glasperlen – Making glasbeads
Den vandrende håndværkers vogn – Der Wagen des Handwerker – The craftsman's carriage
Vikingetidens handelsskib – Skandinavisches Handelsschiff – Trade ship from Viking Age
Broen over Ravning Enge nær Vejle – Die brücke über Ravning Enge im Nähe Vejle – Bridge over Ravning Enge near Vejle, Jutland
Fra klæde til dragt, Vikingetid – Vom Tuch zu Kleidung, Wikingerzeit – From textile to dress, Viking Age
Mand med hundekobbel, kendes fra Ladbygraven – Mann mit Hundekoppel (aus Ladby-Grab) – Man with dog team, known from Ladby grave
Kvinde ved opretstående væv, Vikingetid – Webstuhl mit Webgewichte,Wikingerzeit – Loom with loomweights in Viking Age
Rytter med ledsageheste, Island – Reiter mit begleitpferde, Island – Horseman with accompanying horses, Iceland
Vikingetidens handelsskib ved Grønland – Skandinavisches Handelsschiff im Nähe Grönland – Trade ship near Herjolfsnes, Greenland, Viking Age
En økse bliver smedet, vikingetid – Eine Axt wird geschmiedet, Wikingerzeit – Smith's work, Viking Age
Vikinge par i stadsetøj – Mann und Frau in Staatskleider – Man and woman in sunday best
Fremstilling af form og støbning af fibel, Vikingetid – Gußform und Gießen einer Kleeblattfibel, Wikingerzeit – Production of a brooch, Viking Age
Skosyning – Schuh-Herstellung – Sewing a shoe
Kvinde på stol – Frau im Stuhl – Sitting woman
Vadested over å – Furt und Wagen – Ford and carriage
Brandgrav, Lindholm Høje, v. Aalborg – Leichen-Verbrennungsszene, Lindholm Høje, Dänemark – Firetomb, Lindholm Høje, Denmark
Slæde i Sameland, vikingetid – Schlitten im Sameland, Wikinger Zeit – With sledge in Sameland, Viking Age
Vikingebosættelse i L'Anse aux Meadows, New foundland – Wikinger Siedlung im L'Anse aux Meadows, New foundland – Viking settlement in L'Anse aux Meadows, New foundland
Hedeby, med forsvar, håndværk og handel – Haithabu, mit Verteidigung, Handwerk und Handel – Haithabu, with defence, handicraft and trade
Handelspladsen Skipakrok ved Nidelven, starten på Trondheim, Norge, 900-tallet – Handelsplatz Skipakrok bei Nidelven, anfang Trondheim, Norwegen – Trade-harbour Skipakrok at Nidelven, before Trondheim was founded, Norway
Fra havnen i Hedeby, Schleswig – Von Hafenbereich im Haithabu, Schleswig – Harbour in Haithabu, Schleswig
Køstrupkvinden begraves, Fyn, Danmark – Das Frauengrab vom Køstrup, Fünen, Wikingerzeit – Womans grave, Køstrup, Viking age
Flåde af vikingeskibe, Roskilde Fjord – Flotte von Wikingerschiffe gegen Roskilde Fjord – Fleet of wikingships, Roskilde Fjord
Langskibet, detaljer, Vikingetid – Langschiff Zubehör, Wikingerzeit – Viking longships, details, Viking Age
Skibsdetaljer – Schiffszubehör – Ship details
Skib losses ved handelspladsen, Ribe, Vikingetid  – Handelsplatz Ribe, Wikingerzeit – Unloading, trade place Ribe, Viking Age

©Flemming Bau, Bakkehegnet 17, 8210 Aarhus V, Danmark